itirazın iptali dava dikeçesi

İtirazın İptali Davası Dilekçesi

İcra takibi söz konusu olduğunda borçlu icra takibi sürecine itiraz edebilmektedir. Borçlunun icra takibine itiraz etmesi sonrasında icra takibi de itiraz durumu sonuçlanıncaya kadar durmaktadır. Bu aşamada alacaklı da itirazın iptali davası açmaktadır. Alacaklının borçlunun açmış olduğu itiraz davasına karşı açmış olduğu iptal davasına itirazın iptali davası denilmektedir. Bu davanın açılması için itirazın iptali davası dilekçesi vermek gerekmektedir.

Borçlunun icra takibine karşı açmış olduğu itiraz davasına karşı alacaklının itirazın iptali davasını açabilmesi için gerekli olan dilekçeye itirazın iptali davası dilekçesi örneği adı verilir. Bu dilekçenin eksiksiz bir şekilde doldurulması, davanın da açılmasını mümkün kılmaktadır. Unutmamak gerekir ki itirazın iptali davası dilekçesi sayesinde itiraz sonrası duran icra takibi de tekrar devam edecektir.

İtirazın İptali Davası Dilekçesi Neden Önemlidir?

Elbette ki itirazın iptali davasının açılmasını mümkün kılan itirazın iptali davası dilekçesi, alacaklının lehinedir. Bundan dolayı alacaklının icra takibine yapılan itiraz sonrasında itirazın iptali dilekçesini doldurması şarttır. Bu aşamada itirazın iptali davası dilekçesinin yazılması için icra takibine yapılan itirazın tebliği edilmesi şarttır. Ancak bu aşamadan sonra alacaklı da itirazın iptali davası açabilmektedir.

Günümüz koşullarında alacaklı elinde herhangi bir senet, sözleşme ya da bir belge olmadan da icra takibi başlatılabilmektedir. Bu tür icra takibine ilamsız icra takibi ismi verilmektedir. Söz konusu icra takibi sonrasında borçlunun ödeme emrini teslim alması sonrasında 7 gün süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Borçlu tarafına tebliğ edilen ödeme emrinde yer alan faize, varsa belge üzerinde yer alan imzaya hatta yetkiye dahi itiraz etme hakkına sahiptir. Borçlu icra takibine itiraz ettiğinde ise icra takibi otomatik olarak durmaktadır. Bu aşamada devam etmeyen icra takibinin tekrar aktif edilmesi için itirazın iptali davası açılması gerekmektedir. Bu aşamada ise devreye itirazın iptali davası dilekçesi örneği girmektedir. Alacaklı bu dilekçe sayesinde icra takibini yeniden başlatmak konusunda önemli bir kazanımı da elde etmektedir.

İtirazın İptali Davası Dilekçesi Örneği Aşağıdaki Gibidir

NÖBETÇİ ……… MAHKEMESİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: …. İcra Müdürlüğü, 2019/….

DAVACI: ………………….

VEKİLİ: ………………….

DAVALI: ………………….

DAVA DEĞERİ : ………………….

KONU : ………….-TL (takip tarihi itibariyle) alacağa yapılan itirazın iptali istemimizi içerir.

AÇIKLAMALARIMIZ

HUKUKİ DELİLLER :

…. İcra Müdürlüğü’nün 2020/…. Sayılı dosyası

Bilirkişi incelemesi,

Tanık,

Yemin

Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM:

 

Davacı Vekili

 

 

Category
Tags

No responses yet

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir