mal beyanı dilekçesi

Mal Beyanı Dilekçesi

Bazı durumlarda icra dairesine mal beyanı dilekçesi verilmektedir. Mal beyanı dilekçesi İcra dairesine borçlunun, borca yetecek kadar mal varlığının beyan etmesidir. Borçlu geçim kaynaklarını dilekçe ile ibraz etmektedir. Mal beyanında tüm mal varlığının beyan edilmesine gerek yoktur. Sadece ilgili borca yetecek kadar mal beyanında bulunmak gereklidir.

Şayet kefil varsa kefiller de mal beyanı dilekçesi vermelidir. Yani ilgili borçla alakalı olan borçluların tamımı bu beyanı yapmalıdır. İcra kefili olan bireyler de mal beyanında bulunmalıdır. Bu arada mal beyanında bulunmak temel bir zorunluluktur. Yanı bu işlem bir hak olarak tanımlanmamalıdır. Bundan dolayı borçlu mutlaka mal beyanında bulunmalıdır. Borçlu tebliğ tarihinden sonraki 7 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

Hangi Durumlarda Mal Beyanı Dilekçesi Verilir?

Şayet borçlu mal beyanında bulunmamışsa, kendisine tebliğ yapılmasında sonraki 7 gün içinde mal beyanı dilekçesi vermelidir. Ancak Kambiyo özelliğine sahip olan senetlerde 10 iş günü kadar bir süre vardır. Yine haciz yoluyla yapılan takiplerde de 10 günlük süre geçerlidir. Elbette ki bu süreler içerisinde borçlunun da itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Tabi ki borçlu itiraz ettiği süre içerisinde herhangi bir şekilde mal beyanında bulunmak durumunda değildir. Bu durum itirazın karar bağlanmasına kadar geçerlidir.

Şayet borçlunun itiraz dilekçesine ret yanıtı gelmişse; borçlu 3 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır. Bu yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Mal beyanı dilekçesi örneği kimi durumlarda borçlunun cezalandırılması olarak da anlamlandırılır. Borçlunun herhangi bir şekilde ödeme yapmaması icraya verilmesine neden olacaktır. Bu aşamada icraya borçlunun mutlaka mal beyanında bulunması gerekmektedir.

Mal Beyanı Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

Elbette ki mal dilekçesi beyanı nedir? Sorusundan sonra mal beyanından sonra mal beyanı dilekçesinde neler olmalıdır? Sorusu da sorulmaktadır. Bu kapsamda mal beyanı dilekçesinde aşağıdaki özellikler bulunmak durumundadır:

  • Borçlunun sahip olduğu mal miktarı
  • Borçlunun kazançları
  • Borçluya ait geçin kaynakları
  • Borç tutarı
  • Borcun ödenebileceğine dair yazı

Görüldüğü üzere mal beyanında birtakım özelliklerin bulunması şarttır. Ancak bu sayede geçerli bir mal beyanının yapılması mümkün olmaktadır.

 

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya; Esas../..
Borçlunun Adı/soyadı (T.C Kimlik No)
Adresi:
Alacaklının Adı/Soyadı
Adresi:
KONU: Mal Beyanı
TEBELLÜĞ TARİHİ:…
Açıklama: …. İcra müdürlüğünün … esas sayılı tebliğini ../../.. tarihinde tebliğ ettim. Yasal süresi içerisinde mal beyanımı sunuyorum. Buna göre, …..değerinde …. mal varlığım bulunmaktadır.

Buna göre borcuma karşılık …… değerinde….. ‘yi mal beyanı olarak sunuyorum. Borcumu ödemek istiyorum ve her ayın.. ‘inde …TL olarak bana bildirilen hesap numarasına ödeme yapmak istiyorum.

DELİLLER: Her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER: İKK md. Ve 74 ile ilgili mevzuatlar

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, İcra müdürlüğünün ../.esas nosu ile tarafıma gönderilen ödeme emrine karşı yasal süresi içinde mal beyanımı sunuyorum. Mal beyanının kabulüne ilişkin gereğinin yapılarak sonucundan tarafıma bilgi verilmesini arz ederim…/../.. (Tarih)

 

Category
Tags

No responses yet

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir