tenkis davası dilekçesi

Tenkis Davası Dilekçesi

Miras gündeme geldiğinde Tenkis Davası da gündeme gelmektedir. Çünkü saklı payları bulunan mirasçıların açmış oldukları davaya Tenkis Davası denilmektedir. Peki Tenkis Davası Dilekçesi Nedir? Ya da Miras Tenkis Davası nasıl açılır? İşte bu sorulara dair merak edilenler!

Mirasçıların saklı paylarının tasarrufun saklı pay oranına inmesi için açılan davalarda verilen dilekçeye Tenkis Davası Dilekçesi denir. Tenkis davası dilekçesinin birtakım özellikleri içermesi gerekmektedir. Bundan dolayı Tenkis davasına dair pek çok kavramı biliyor olmak da şarttır.

Elbette ki bu davanın açılabilmesi için Tenkis Davası dilekçesinin de doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması şarttır. Ancak bu sayede Tenkis Davasının açılabilmesi de mümkün olmaktadır. Bununla birlikte hak sahiplerinin hak kayıpları yaşamamaları için de dava dilekçesinin özenli bir şekilde doldurulması şarttır. Bu noktada akıllara Miras Tenkis Davası nasıl açılır? Sorusu da gelmektedir. İşte bu soruya dair tüm merak edilenler!

Miras Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Saklı payına müdahale edildiğini düşünen mirasçılar Miras Tenkis Davası açmaktadır. Miras bırakanın vefatı sonrasında ortaya çıkan miras durumunda saklı payı kadar miras alamadığını düşünen mirasçılar Tenkis Davası açabilmektedir. Miras Tenkis Davası, mirası bırakmış olan kişinin en son ikamet ettiği yerdeki Asliye Hukuku Mahkemesinde açılmalıdır. Bununla birlikte Tenkis Davası açabilmek için birtakım sebeplerin de bulunması şarttır. Söz konusu sebepleri ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkün olmaktadır:

  • Şayet ilgili tasarruf mirası bırakan birey; herhangi bir şekilde tasarruf ehliyetine sahip değilse
  • Tasarrufta aldatma, yanılma, zorlaya ya da korkutma durumu mevcutsa
  • Tasarrufun içeriğinde yer alan ayrıntılar etik ve hukuk kurallarıyla bağdaşmıyorsa
  • Şayet ilgili tasarruf kanunda belirtilen şekilde yapılmamışsa

Tenkis Davası sıralanan bu sebepler mevcutsa açılabilmektedir.

Tenkis Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Elbette ki Tenkis Davası dilekçesi vererek dava açmak isteyenlerin bunu belirli bir süre içerisinde yapmaları şarttır. Bu süre mirasçının bu durumdan haberdar olduğunu takip eden 1 yıl içerisinde açılmalıdır. Şayet bir vasiyetname açılması sonrasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda 10 yıl içerisinde dava açılmak durumundadır

Tenkis Davası Dilekçe Örneği Aşağıdaki Gibidir:

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                                :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                :

 

KONU                                    : Tenkis isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Muris; davalıya mirasından mal kaçırmak amacıyla … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazı devretmiş ve tapuda ferağ işlemini davalı üzerine geçirmiştir. Müvekkil tarafından bu durum yeni öğrenilmiştir.

2- Taşınmaz … TL kıymetinde olmasına rağmen …TL ye tapuda satış gösterilmiştir. Bu işlem muvazaalıdır.

3- Müvekkilin muristen almaya hak kazandığı mahfuz hissesine tecavüz edilmiştir.

4- Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sayın Mahkemeye başvuru zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Nüfus kayıtları,veraset ilamı, tanık beyanları,tapu kayıtları vs.

yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

 

Category
Tags

No responses yet

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir